torstai 23. helmikuuta 2023

Vapaaehtoistyötä sotaveteraanimuseossa / Frivilligarbete i krigsveteranmuseet

Harrastusten vaatima aika vaatii joskus kohtuuttomalta tuntuvan määrän aikaa ja saattaa olla raskastakin. Pätee omaan pitkäaikaiseen, tämän hetken pääharrastukseenikin, sotaveteraanien ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen perinnetyöhön. Tämä konkretisoituu erityisesti Vaasan Sotaveteraanimuseon vastuuhenkilön työssä.

Mutta osaa tuo olla palkitsevaakin (enkä nyt tarkoita työn silloin tällöin tuottamia prenikoita). Museossa on nyt mukava kävijäryhmien buumi. Eilen ja tänään kohdalle osui todellisia laaturyhmiä. Oli ilo olla niitä opastamassa ja kertomassa vierailijoille museon esineistä ja niiden taustalla olevasta maamme itsenäistymis- ja sotahistoriasta.

Eilen vierailijoina oli kaksi ryhmää Vaasan Kansallisista Senioreista, siis ikätovereita ja vastaavan elämänkokemuksen omaavia, yhteensä 45 henkilöä. Kiinnostusta riitti ja useissa kohdin tuli myös kommentteja omakohtaisista asiaan liittyvistä kokemuksista esiin. Tein esittelykierroksen toisen ryhmän kanssa ja kollega toisen. Tapasin kollegan vielä illalla ja yhdessä totesimme päivän olleen tavanomaista antoisamman.

Vaasan Lyseon lukiossa on historian opettaja, joka on kytkenyt opetusohjelmaansa vierailun museossamme. Se tapahtuu tarkoin harkittuna aikana. Tänään vieraillut 18 opiskelijan ryhmä on toista vuotta lukiossa ja heidän Suomen 1900-luvun historiaa käsitellyt kurssinsa päättyi vierailuun museossa. Hieno aktiivinen ja kiinnostuksensa avoimesti ilmaissut ryhmä ja opettaja mukana kytkemässä museon antia kurssilla esiin tulleisiin asioihin. Ainakaan tällaisesta nuorisosta ei tarvitse olla huolissaan.

Palautteena sain opettajalta (Janne Dahlsten) muutaman kuvan. Laitan niistä kaksi esille.

Kuva 1 (foto: Janne Dahlsten) Museokierros alkaa Suomen Sodasta 1808-1809 ja Haminan rauhasta 1809. Esittelyssä Edelfeltin maalauksesta ”Porilaisten marssi” tuttu rumpu, joka on ollut Pohjanmaan Rykmentin Närpiön Komppanian käytössä mm. Suomen Sodassa. Esillä on myös ko. komppanian lipun näköiskopio, alkuperäinen on Tukholman Sotamuseossa. 
Kuva 1 (foto: Janne Dahlsten) 

Museokierros alkaa Suomen Sodasta 1808-1809 ja Haminan rauhasta 1809. Esittelyssä Edelfeltin maalauksesta ”Porilaisten marssi” tuttu rumpu, joka on ollut Pohjanmaan Rykmentin Närpiön Komppanian käytössä mm. Suomen Sodassa. Esillä on myös ko. komppanian lipun näköiskopio, alkuperäinen on Tukholman Sotamuseossa.


Kuva 2 (foto: Janne Dahlsten)

Tässä on esillä Suojeluskuntiin ja Lotta Svärd järjestöön liittyvää materiaalia. Takana oikella esitellään Talvisodan aikaisia ankaria Vaasan pommituksia. Esillä on mm. suutarina alas tullut suurikokoinen pommi.


Teksti: Ilkka Virtanen, emeritusprofessori.

Vaasan sotaveteraanimuseo: https://www.vaasansotaveteraanimuseo.fi/ 


***

Emellanåt känns det som att fritidsintressena kräver orimligt mycket tid och då kan det även kännas tungt. Så är även fallet med mitt eget fritidsintresse sedan en lång tid tillbaka, nämligen traditionsarbete för krigsveteranerna och det frivilliga försvaret, som är min huvudhobby för tillfället. Särskilt i arbetet som ansvarsperson för Vasa Krigsveteranmuseum blir det konkret.

Men nog är det allt givande också (och då syftar jag inte på de medaljer som arbetet emellanåt medför).

Museet har nu en trevlig boom av besökargrupper. I går och i dag fick jag träffa några verkliga kvalitetsgrupper. Det var en glädje att få guida besökarna och berätta för dem om museiföremålen och om den bakomliggande självständighets- och krigshistorien i vårt land.

I går kom två grupper från Vaasan Kansalliset Seniorit och besökte oss, dvs. jämngamla personer med motsvarande livserfarenhet, sammanlagt 45 stycken.  De var väldigt intresserade och vid ett flertal tillfällen gav de kommentarer om personliga erfarenheter som hängde samman med sakerna.  Jag guidade den ena gruppen och min kollega den andra. Jag träffade kollegan ännu samma kväll och vi kunde båda konstatera att dagen hade varit mer givande än vanligt.

Historieläraren vid Vaasan Lyseon lukio har kopplat ihop sitt undervisningsprogram med ett besök till vårt museum.  Det sker på en noggrant övervägd tidpunkt. I dag har en grupp på 18 elever som går andra året i gymnasiet besökt oss. Deras kurs om 1900-talets historia i Finland avslutades med ett museibesök. Det var en aktiv grupp, som öppet uttryckte sitt intresse och läraren var med och kopplade ihop museets utbud med saker som de hade gått igenom på kursen. Man behöver åtminstone inte vara orolig över sådana här ungdomar.

Läraren (Janne Dahlsten) delade med sig av några bilder som respons.  Jag bifogar två av dem. 


Bild 1 (fotograf: Janne Dahlsten)

Museirundan börjar med Finska kriget år 1808-1809 och Freden i Fredrikshamn 1809. Från Edelfelts målning ”Björneborgarnas marsch” presenteras den kända trumman, som har varit i användning av kompaniet i Närpes regemente i bl.a. Finska kriget. En kopia av ifrågavarande kompaniets flagga visas också, den ursprungliga flaggan finns på Armémuseet i Stockholm. 


Bild 2 (fotograf: Janne Dahlsten)

Här visas material som hör ihop med Skyddskårerna och Lotta Svärd-organisationen. Längre bak till höger visas kraftiga bombningar av Vasa under Vinterkriget. Bland annat visas en stor oexploderad flygbomb.


Text: Ilkka Virtanen, professor emeritus

Vasa Krigsveteranmuseum: https://www.vaasansotaveteraanimuseo.fi/

 


Public Art in Rural Areas

    Within these writing thoughts of mine, I aim at a quick overall look at the Public Art topic with more specific attention towards its ...