keskiviikko 28. joulukuuta 2022

Österbottens konstnärer - Birgitta Recksén

 

Birgitta Recksén (23.4.1919-13.1.2004) var en finländsk konstnär och är mest känd för sina fresker och glasmålningar. Hennes kyrkomålningar finns förutom i Kristinestad och i andra kyrkor i Finland samt i Danmark och Italien.

Birgitta föddes i Kaskö i ett hus som fortfarande finns kvar på Rådhusgatan 8. Hennes föräldrar var Maria Blondina Mellin, född i Oregon, USA och Eric Rex, efternamnet skulle han ändra till Recksén. Hennes far (född 1862 i Vörå) var till yrket lantmäteriingenjör och byggde huset i Kaskö enligt stadsbyggmästaren Gustav Rosenlöfs ritning år 1912. Han drev också en livsmedelsbutik i huset, men den delen av huset där butiken låg är numera riven. Reckséns familj bodde där tills de flyttade till Åbo 1924. Birgitta hade fyra äldre systrar: Anna Viola Vilhelmina, Agnes Maria, Sally Hildegard och Hedvig Lisen Florens.

Rådhusgatan 8

Rådhusgatan 8, Kaskö.


Redan som femåring insjuknade Birgitta i skelettuberkulos och låg gipsad till sängs i tre år. Sjukdomen gjorde att hon blev puckelryggig. På grund av sjukdomen var hon väldigt svag i flera år och kunde inte gå ut och leka. Under sin sjukdomstid började hon teckna och det var mamman som upptäckte hennes konstnärliga talanger.  

1924 flyttade familjen till Åbo och som 17-åring gick Birgitta i teckningsskola i Åbo 1936 – 1938 och senare i Reklamskola i Stockholm 1938-1939. Efter utbildningen arbetade hon som keramiker på Kupittaan Savi. På 40-talet arbetade hon också som chef i Åbo kakelfabrik för kakelavdelningen med formgivning och design. Kakelfabriken i Åbo är idag Pukkila Oy Ab.

Efter krigstiden reste hon till Rom, där hon hade två utställningar. Den första utställningen i Rom var 1948. Hon bodde då i Villa Lante. Hon fick under tiden ett stipendium av italienska staten och började i Birgitta- klostret i Assisi studera stucco-lustro, en teknik att måla väggytor med färger lösta i kalkvatten, så att de ser ut som marmor. I klostrets kapell målade hon på väggarna verket Korsets väg, som består av 14 bilder. Ovanför altaret målade hon bilder av Heliga Birgitta och Sankt Franciskus. I Venedig studerade hon glasmålning. Under den här tiden studerade hon italienska och bodde i konstnärsstaden Antico Li Corado. Italien var som ett andra hemland för Birgitta. Hon konverterade till katolicismen 1947.


Teckning av  Birgitta Recksén. Kaskö hembygdsmuseums samlingar.


I Assisi träffade hon en dansk präst. Han blev så imponerad av hennes fresker att han bad henne komma till Danmark, Bornholm, för att måla fresker i Åkirkebys kyrka. Hon bodde tio vintrar i Danmark, där hon har sina målningar i sju romersk-katolska och en luthersk kyrka. Somrarna tillbringade hon i Finland.

I Nagu mötte hon sin blivande man vicehäradshövding Hilding Lindholm. De bodde i Åbotrakten, tills han blev pensionerad. I slutet av sjuttiotalet flyttade de till Kristinestad till ett hus på Salavägen 8 och Birgitta var ordförande för konstföreningen Spectra 1978 – 1979. Birgitta arbetade med konstundervisning inom medborgarinstituten både i Kaskö, Närpes och Kristinestad. Hon var också medlem av Österbottens konstnärsförbund, SIAC och Kölner Künstleverbund i Tyskland.


Teckning av  Birgitta Recksén. Kaskö hembygdsmuseums samlingar.


Hon var med och grundade konstföreningen Marina i Kaskö 1980 och var också ordförande i denna förening. 1982 blev hon på nytt ordförande i Spectra och fortsatte som sådan till 1993. Hon var en av de drivande krafterna när det gällde renoveringen av Spectras fastighet som föreningen hade hyrt som arbets- och utställningsutrymme. Huset som är byggt i början av 1800-talet var då i dåligt skick. Det inköptes av föreningen 1978 med medel som man samlat ihop, men föreningen skuldsatte sig till dåvarande ägare. Birgitta var en av dem som skrev under köpebrevet. Hon är också den som söker bidrag från alla tänkbara håll, undervisningsministeriet, kulturfonden, museiverket, staden Kristinestad för att finansiera den omfattande renoveringen som pågick under hela 80-talet.

Recksén var en mycket mångsidig konstnär. Hon har gjort akvareller, oljemålningar, fresker, grafik, teckningar i tusch, krita och kol, pasteller samt även någon metallgrafik och träsnitt. Birgittas fresker och glasmålningar finns i Finland bl.a. i Heliga Birgittas kyrka i Åbo. En altartavla (4 x 2m) målad av Birgitta finns i Heliga korsets kyrka i Tammerfors. Till nya kyrkan i Kristinestad hade Birgitta i slutet av 90-talet färdigställt glasmålningarna som beskriver Bergspredikan och Julevangeliet. I hälsocentralen i Kristinestad har Birgitta gjort en stor väggmålning ”Livets tråd” som speglar en kvinnas liv, barndom, förälskelse, bröllop, graviditet och ålderdom. Där finns även en annan väggmålning vars ämne är höst och vår.


Akvarell av Birgitta Recksén. Kaskö hembygdsmuseums samlingar.


Birgitta Recks
én har deltagit i utställningar i Helsingfors, Hangö, Åbo, Lovisa, Umeå, Sala, München och Milano. Separata utställningar har hon haft i Helsingfors, Tavastehus, Vasa, Kristinestad, Kaskö, Rom och Köpenhamn. Reckséns konstverk finns i Kaskö, Kristinestad och Vasa stads museer samt i offentliga samlingar i Åbo konstmuseum, Hälsinglands konstmuseum, Gävle och Västerbottens museum samt Umeå kommun.

Hon har också illustrerat barnböcker, bl.a. Karin Hoffmans Önskepåsen.

Birgitta beviljades statens konstnärspension 1987. Hon arbetade med sin konst nästan ända fram till sin död 2004. Genom sin konst förverkligade hon sina fantasier, men såg den också som ett sätt att få mänskor att stanna upp och fundera. Hennes stilriktning ”recksenianism” beskrivs bäst av fantasi, öppenhet och våga något nytt. Birgitta var en handlingsmänniska som tog itu med saker. Hon var social och tyckte om att läsa och resa. Birgitta dog 2004, 83 år gammal. 2002 var hon på sin sista resa till Italien, Firenze. Hon är begravd på katolska kyrkogården i Åbo.

2009 hölls en minnesutställning för Birgitta på Spectra. Staden Kristinestad var initiativtagare och tavlor samlades in från privatpersoner, Pro Artibus och Kristinestad.


Teckning av Birgitta Recksén. Kaskö hembygdsmuseums samlingar.


I en intervju i åttio års åldern skall hon ha sagt:

Konstnärinnan vidkänner sig många laster. Cigaretterna är en av dem. – Jag har rökt sedan 17-års åldern. Vidare är jag slarvig, har ett häftigt temperament och säger saker som jag sedan ångrar, räknar hon upp och slätar sedan över med ett hest skratt. (SÖ 22.4 1999)

Text: Stina Engvall

Redigering: Silvia Rinne, regionalkonstamanuens, Vasa stads museer

 

Källor:

Visit Kaskinen https://visitkaskinen.fi/sv/radhusgatan-8-birgitta-recksen 

Riitta Raikio och Marjaana Immonen; Birgitta Recksén Skildring av hennes liv och konst

Intervjuer med Karin och Levi Klåvus

Syd-Österbottens tidningsarkiv

Tidningsurklipp ur Suupohjan Sanomat

Österbottens museums regionalkonstarkiv

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Public Art in Rural Areas

    Within these writing thoughts of mine, I aim at a quick overall look at the Public Art topic with more specific attention towards its ...